Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Yleiskaavan ponsivastaukset, kaupunki­suunnittelu­lautakunta 14.2.2017

Oma ponteni, joka koski Koillis-Lauttasaaren kulttuuriympäristöä ja pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentamista. Kopioin vastauksen melkein kokonaan tähän, koska siinä oi mielenkiintoista tietoa. Yleiskaava määrää, että koko kaava-alueella suunnittelussa tulee ottaa huomioon maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet.  Yleiskaava määrää myös luontoarvojen säilyttämisestä ja paikallisen viheralueverkoston jatkuvuudesta.

Kaupunki­suunnittelu­lautakunta 14.2.2017: Koivusaaren kaavaa muutettava

Kuva on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistan liitteistä

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on valtaisen pitkä lista, koska käsittelyssä on iso joukko toivomusponsia. Palaan niihin erillisessä postauksessa. Koko lista löytyy täältä.

Koivusaaren asemakaava on huono. Siinä on muitakin ongelmia, mutta yksi suurimmista on tavattoman iso ramppi.

Kaupunki­suunnittelu­lautakunta 7.2.2017: välikokous

Posted on Ei avainsanoja 0

Kokous on välikokous, koska meillä on tarkoitus käydä isompi keskustelu toimitiloista. Siksi listalla on vain joitain poikkeamispäätöksiä. Ja isot asiat ovat ensi viikolla listalla.

Poikkeamishakemus Katajanokka, Katajanokanlaituri 2A

Asia jäi pöydälle viime viikolla. Allas pyytää pidempää aikaa toimintaansa. Kannatan itse sitä. Katolle on tulossa terassi.

Poikkeamishakemus (Pukinmäki,

Lisää hallia Hakaniemeen

Hakaniemen halli on menossa remonttiin. Yrityksille on pohdittu useita eri vaihtoehtoja remontin ajaksi. Vaihtoehtoina pohdittiin muovitelttoja torille tai torin laidalla olevan HOK-Elannon talon toista kerrosta.

Voittavaksi ehdotukseksi nousi onneksi lasinen halli Kauppahallin viereen. Se on tyylikäs ratkaisu. Se on kauppahalliyrittäjien toivoma ratkaisu.

Asiasta päätetään kiinteistölautakunnassa. Jonkin verran on kiistelty siitä,

Kaupunki­suunnittelu­lautakunnan 24.1.2017 päätöksiä

Posted on Ei avainsanoja 0

Stansvikinkallion (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) asemakaava ja liikennesuunnitelma päätettiin esityksen mukaisesti.

Huoneistotyyppien ja -kokojen ohjaaminen asemakaavoissa
Kokouksessa ehdotettiin, että poistetaan asuntojen keskipinta-alavaatimus (80). Tällainen keskipinta-alasäädös poistettiin aikoinaan (silloin se oli 75) tehottomana ja huonona ohjauskeinona. Sen tilalle tuli silloin säätely siitä, että pitää olla tietty määrä asuntoja, joissa on useampia huoneita.

Kaupunki­suunnittelu­lautakunta 24.1.2017: Asuntojen keskipinta-alat ja Stansvikinkallio liito-oravat

Stansvikinkallion (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) asemakaava ja liikennesuunnitelma

Hienoa aluetta, jossa luonto ja kalliot pääosassa. Tänne tulee kerrostaloja 2000 asukkaalle ja niiden keskelle jää Stansvikinkallion puisto. Kulmassa on Uusikylän kesämaja-alue, joka siirretään Vanhakylään. Siellä on arvokas lepakkoalue, ja “kaava-alueen rakennettava alue kattaa 5 % arvokkaasta lepakkoalueesta”, mutta ne ovat kartoituksen perusteella ruokailualueita eikä suojeltavia lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.