Ohjeita hyvään tiivistämiseen, puheeni yleiskaavakäsittelyssä

Valtuustopuheeni 26.10.2016 Yleiskaavakäsittelyssä

Hyvä puheenjohtaja,

Kotisaareni Lauttasaari on hieno, merellinen ja luonnoltaan ainutlaatuinen. Viime viikolla paljastui kuivuuden takia kannas, joka johti Sisä-Hatun saareen Lauttasaaren kärjessä. Sieltä nähtiin hylkeitä, vesilintuja ja harvinaisia Pokemoneja.

Sisä-Hatulle johtava kannas tuli viikonloppuna esiin

Lauttasaarta, kuten muutakin kaupunkia, tiivistetään. Se on hyvä asia, olemassa olevan tiivistäminen säästää puistoja ja luontoa. Koska tiivistämistä on tehty Lauttasaaressa jo useita vuosia, voin kertoa, miten sitä ei kannata tehdä, jos haluaa onnistua.

Älä tiivistä kortteli kerrallaan. Katso kokonaisuutta, että siitä tulee eheä ja se sopii yhteen olemassa olevien rakennusten kanssa.
Älä lisää asukkaita talo kerrallaan. Kerro väestöennustajille, että lapsia ja ikäihmisiä on tulossa lisää.
Varaa aina tilaa myös palveluille.
Ota asukkaat mukaan suunnitteluun.
Älä rakenna raideyhteyttä siten, että lopetat bussilinjat sinä päivänä kun sen piti valmistua.

Mutta ennen kaikkea, kunnioita sitä luontoa, jonka äärellä tiivistät. Lautakunnassa poistimme neljä hehtaaria merentäyttöjä Lauttasaaressa sekä lisäsimme uuden ekologisen käytävän Kotkavuorelle. Työ jäi vielä kesken. Jatkosuunnittelussa nykyinen ekologinen käytävä Länsiulapanniemeltä Myllykalliolle täytyy säilyttää sellaisena kuin se on nykyisessä yleiskaavakartassa.

Teen Lauttasaaren luontoa koskien seuraavan ponnen:

Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa turvataan Koillis-Lauttasaaren merkittävä kulttuuriympäristö maakuntakaavan mukaisesti, ja että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentaminen alueen herkkää merenrantaluontoa kunnioittaen ja merentäyttöjä välttäen. Erityisesti Lemissaaren arvokas luonto tulee säilyttää.

Tämän kaavan kaataminen tulisi vahingoittamaan helsinkiläistä luontoa. Nykyisen yleiskaavan mahdollisuudet rakentaa asuntoja on käytetty. Koska kodeille ei löydy enää paikkoja, silmä alkaa vilkkua kohti puistojamme ja lähimetsiämme. Siksihän lähdetään sellaisiin epätoivoisiin paikkoihin yrittämään, kuten Kivinokka, Vartiosaari tai vaikkapa Melkki. Hyväksymällä bulevardit saadaan koteja kolmannekselle niitä tarvitseville. Siksi ajattelen, että Keskuspuisto ja Hämeenlinnaväylän bulevardi täytyy pystyä yhdistämään, kuten myös Lauttasaari ja Länsiväylän bulevardi.

Hyvä uutinen on se, että yhtään kiveä ei käännetä eikä puuta kaadeta tämän päätöksen johdosta. Jokainen paikka tullaan käsittelemään uudestaan tarkemmassa suunnittelussa, asemakaavoissa. Kaikki päättäjät ovat kaikissa käsittelyvaiheissa lähettäneet savuavan viestin valmisteluun: Keskuspuisto on meidän puistomme, siihen ei saa kajota. Siksi sen rakentaminen on minimoitava, kun bulevardia suunnitellaan.

Haluan, että Helsinki kasvaa ja kehittyy ja pitää huolta ihmisistään ja luonnostaan. Siihen tarvitsemme tätä päätöstä.

Lisäys kokouksen jälkeen. Ponteni hyväksyttiin hienolla enemmistöllä.

IMG_2799

Säästetään Vartiosaari

Tämän kesän hitti oli Vallisaari. Sen koskemattomuus ja upea luonto hurmasi helsinkiläiset ja turistit. Vartiosaaressa on paljon samaa. Siitä voisi kehittää Helsingin vetovoimaisimman luontokohteen.

Kuva esittelymateriaalista

Kuva esittelymateriaalista

Vartiosaari on ainutlaatuinen. Se on säilynyt hienona luontoarvoiltaan ja muodostaa tärkeän osan Helsingin metsäistä verkostoa. Se pitää säilyttää virkistyskäytössä ja lähelle rakentuvien isojen kaupunginosien luontokohteena. Se on juuri sellainen laaja, yhtenäinen virkistysalue, jota kaipaamme kasvavaan Helsinkiin. Sen rajoista ei tarvitse kiistellä, koska se on saari.

Vartiosaarta ei kannata rakentaa. Vartiosaaressa on asumisen kannalta samoja ongelmia kuin muussakin saaristossa. Saaret ovat usein vaikeasti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja niistä tulee pakostakin rakennettuna kovin yksityisiä, ja vain asukkaittensa käytössä olevia.

Vartiosaaren rantoja kiertää huvila-alue, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kallioilta avautuu uskomattomat aavat näkymät merelle.

Avaamalla saarta sopivasti esimerkiksi sillan tai lossin avulla, yhä useampi kaupunkilainen pääsisi nauttimaan sen kiistattomista arvoista. Tämä onkin tehtävä eli kun nyt tehty ehdotus Vartiosaaren rakentamisesta toivottavasti hylätään, sen jälkeen tulee laatia suunnitelma, jolla saaresta saadaan avoimempi.

Ylipäätänsä merijoukkoliikennettä kehittämällä Helsinkiin saisi aivan uusia saaria ja alueita ihmisten ulottuville.

Me emme tarvitse Vartiosaareen, vaikeassa paikassa olevia asuntoja. Yleiskaavan hyväksymällä teemme koteja sadoilletuhansille helsinkiläisille. Tämä onneton Vartiosaari on edellisen yleiskaavan viimeinen häntä, jonka voimme jättää liito-oraville ja ketuille. Ja tietenkin yhä useammalle helsinkiläiselle.

Vartiosaaresta päätetään valtuustossa ke 26.10.2016

Yleiskaava ja luonto

Häviääkö Helsingin luonto vai voittaako, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden yleiskaavan?

Tällä hetkellä keskustellaan paljon Keskuspuistosta. Se on upea luontoalue, monen uhanalaisen lajin koti, jota pitää vaalia. Siellä asuu kettuja ja palokärkiä, muiden muassa. Keskuspuistossa on aarnia, haapoja, lehtoja, vanhaa ja uutta metsää. Keskuspuisto on kuitenkin vain yksi osa Helsingin upeaa luontoa.

Vihreiden taistelun tuloksena luontoa suojellaan yli 500 hehtaaria. Luontoa koskevasta kartasta tuli osittain oikeusvaikutteinen, eli sen asema on vahva. Metsäverkostosta tehtiin oikeusvaikutteinen pääkartan ohelle. Se auttaa turvaamaan ekologisia yhteyksiä. Kartalle on piirretty suojelualueet, joilla sijaitsevien suojeltujen luontoarvojen merkittävä heikentäminen on laitonta.

Puolueet neuvottelivat yleiskaavasta lautakunnassa. Saimme kiitettävän paljon palautetta eri puolilta kaupunkia. Sillä olikin suuri vaikutus. Munkkivuoren metsää säästettiin. Rakentamista vähennettiin Keskuspuistosta ehdotukseen verrattuna puolet. Vantaanjokilaaksossa Veräjänmäen alueella sekä Uutelassa ja Tuomarinkylässä vähennettiin rakentamista. Tuomarinkylän ja Kivinokan kehittämistä jatketaan yhdessä käyttäjien kanssa. Vartiosaarihan on erillään tästä yleiskaavasta ja siitä äänestään samassa valtuuston kokouksessa kuin yleiskaavasta. Äänestin lautakunnassa sen puolesta, että se säilytettäisiin viher- ja virkistyskäytössä. Samoin äänestivät kaikki vihreät kaupunginhallituksessa.

Lauttasaaren, kotisaareni rakentaminen ehdotuksessa on ylimitoitettua. Sainkin onneksi uuden viheryhteyden Kotkavuoren läpi ja vähennettyä merentäyttöihin perustuvaa rakentamista Lauttasaaren rannoilta useita hehtaareja.

Yksittäisten luontokohteiden lisäksi luonnon kannalta tärkeää on koko kaava itsessään. Kaupunkia väkivaltaisesti halkovat moottoritiet tullaan muuttamaan kaduiksi. Kadulla on pienemmät nopeudet, siten vähemmän saasteita ja melua. Siksi niiden varrelle voidaan rakentaa asuntoja ja toimitiloja. Jatkossa tulemme näkemään, miten autojen sijaan kaupunkibulevardeilla kulkevat pikaratikat ja pyörät. Suurin osa uudesta rakentamisesta tulee bulevardien varrelle sekä tiivistämällä jo olemassa olevaa rakentamista. Näin pystytään säästämään mahdollisimman paljon luontoa ja metsää.

Ongelmiakin yleiskaavassa edelleen on. Keskuspuiston eteläosissa nostetaan tikun nokkaan taas Lääkärinkadun alue, josta on aikaisemminkin kiistelty. Ramsinniemi on hieno paikka, jolle en toivoisi rakennettavan. Uutelan kanavan ympäriltä poistettiin jo rakentamista, mutta tehtiinkö riittävästi. Mutta, yleiskaavassa on kyse suunnittelun suuntaviivoista. Joka ikinen alue tulee vielä tarkempaan käsittelyyn, asemakaavoina, jolloin taistelu Helsingin luonnon puolesta jatkuu.

Entä sitten se Keskuspuisto. Sekään ei ole yksi alue. Se on monta erilaista paikkaa. Se on Töölönlahti, se on Maunulanpuisto, se on Pirkkolanmetsä, se on Paloheinä ja Haltiala. Se on myös Ruskeasuon alue ja Laakson kenttä. Ainutlaatuisten luontoalueiden lisäksi Keskuspuisto on myös Hämeenlinnanväylän vartta, rakennettuja liikuntakeskuksia, ja esimerkiksi eläinten hautausmaa ja uurnalehto.

Kuva lainattu Helsingin vihreiden sivulta

On helppo sanoa, että ei palaakaan Keskuspuistosta. On monia paikkoja, joista ei saa ottaa palaakaan. Herkät alueet ovat jo nyt liian kapeita. Mutta Keskuspuistoa on myös Metsälän liittymä ja Hämeenlinnanväylän varsi. Entä jos talorivi väylän varressa vähentäisi Keskuspuiston melua? Minulle metsäkokemuksessa tärkeää on nähdä metsää joka puolella ja aistia sen äänet ja tuoksut. Sitä tunnetta en saa Pirkkolan urheilupuiston kohdalla, väylän vieressä.

Osa tosin ei halua Keskuspuistoon lisää käyttäjiä. Onhan myös niin, että mitä enemmän siellä on väkeä, sitä enemmän luonto kuluu. Haluaisin silti itse, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan Keskuspuiston ainutlaatuisesta luonnosta.

Viimeisimmässä vaiheessa, kaupunginhallituksessa enemmistö lisäsi vielä sitovan kohdan päätökseen, jossa taataan se, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana. Se sitoo valmistelun tästä eteenpäin niin, että bulevardi toteutetaan mahdollisimman vähäisellä rakentamisella, pitäen Keskuspuisto laajana. On aivan selvää, että tätä tullaan vahtimaan haukan lailla.

Kokouksessa Vasemmistoliitto teki oman ehdotuksensa. Se ehdotus käytännössä kaataisi koko yleiskaavan. Näin käy, koska se poistaa yhden kaupunkibulevardin ja uhkaa paria pikaraitiotietä sekä tuhansia koteja. Kukaan ei ole kyennyt aukottomasti esittämään, etteikö näin suuri muutos kaataisi koko ehdotuksen valituksiin ja siihen, etteivät kaupunkilaiset päässeet sitä kommentoimaan asianmukaisesti.

Miksi kaavaa ei saa kaataa? Edellisen kaavan mahdollistamat kodit on nyt rakennettu. Uusia helsinkiläisiä syntyy ja muuttaa koko ajan. Asuntojen hintojen nousu on pakko pysäyttää. Muuten lapsemme eivät voi asua Helsingissä tulevaisuudessa.

Mikä siis on lopputulos? Voittaako vai häviääkö Helsingin luonto? Minun arvioni on, että se voittaa. Kokonaisuutena. Helsingin suunnitteluperiaatteet säilyvät: viher- ja virkistysalueita kehitetään, merellisyyttä korostetaan, rantoja pitkin pitää päästä kävelemään.

Yleiskaavan perusteella ei kaadeta vielä yhtään puuta. Vihreät jatkavat taisteluaan luonnon puolesta Helsingissä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset 18.10.2916

Ida Aalbergin puiston länsiosa (Ida Aalbergin tie 6). Uusi päiväkoti ja liikennesuunnitelma päätettiin esityksen mukaan.

Lausunto aloitteesta, joka koskee Tapulikaupungin asukastilojen puuttumista. Näiden asukastilojen järjestämiselle Tapulikaupunkiin ei ole asemakaavallisia esteitä. Meni esityksen mukaan.

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Kruununhaka, Pohjoisranta 18). Ei tutkita koska on tullut myöhässä. Ei muutoksia.

Koko lista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016:

Ida Aalbergin puiston länsiosa (Ida Aalbergin tie 6). Uusi päiväkoti! kaksikerroksisen 1 650 k-m² kokoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston länsiosaan. Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen sisätilat tulee päiväkotirakennukseen. Päiväkoti Ella (Näyttelijäntie 17) puretaan myöhemmin rakennuksen huonokuntoisuuden takia. Polkupyöräilyn olosuhteita parannetaan. Ida Aalbergin puiston länsiosa on osa Pohjois-Haagan kaupunginosapuistoa. Se on ekologinen yhteys Keskuspuiston ja Länsipuiston välillä.

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien alustava liikennesuunnitelma. Suoraan listalta: ”Ajonopeuksien hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä.”

lausunto aloitteesta, joka koskee Tapulikaupungin asukastilojen puuttumista. Näiden asukastilojen järjestämiselle Tapulikaupunkiin ei ole asemakaavallisia esteitä.

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Kruununhaka, Pohjoisranta 18). Ei tutkita koska on tullut myöhässä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan raportti 4.10.2016

VISTRA II eli Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma -raportin luonnos, itse raportti tulee käsittelyyn marraskuussa. Tein viisi huomiota, johon sain vastauksiakin. Nämä otettiin raportin laadintaan sisään keskustelun pohjalta:
1. Yleiskaavan teemakartalla on ”niittyverkosto”. Niittyverkostoaa ei löydy koko luonnos paperista kertaakaan, vaikka se on yleiskaavan teemakartan hieno oivallus. Vastaus oli, että jatkosuunnitellussa aiotaan täsmentää niittyverkosto mukaan, koska siitä ei ole tarkkaa tietoa vielä olemassa. Joten se tulisi jatkossa mukaan suunnitteluun.
2. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon, että ksv tekee alue-ekologisen tarkastelun siitä, millaista kaupunkiluontoa eri alueilla kannattaa vahvistaa ja vaalia. Esittelijä vastasi, että tässä aikataulussa on mahdollista lisätä raporttiin lähtökohdaksi se, että maisema- ja puistosuunnittelussa tullaan käyttämään hyväksi alue-ekologisen tarkastelun tietoja.
3. Luonnoksen käsittely. Mielestäni, kun luonnos asetetaan nähtäville tai muulla tavoin varmistetaan vuorovaikutus mm. Ympäristöjärjestöjen kanssa. Esittelijä vastasi, että on ollut yksi asukastilaisuus. Siihen oli kutsuttuna yleiskaavasta luontoaluemuistutuksia jättäneet. Raportti on nyt yleiskaavasivustolla nähtävillä. Laajempikin kuuleminen on mahdollista järjestää.
4. Lisäksi yksi asia pisti aineistosta silmään. Hallainvuoren osalta on sivulla 50, jossa esitetään toimenpiteenä 4 reittien toteuttaminen Hallainvuoren metsäalueelle. Alue on isolta osin luonnonsuojeluohjelman kohde, joten uusia reittipäätöksiä suojelukohteelle pitäisi harkita tarkkaan. Esittelijä sanoi, että luonnonsuojelukohteita tarkastellaan vielä uudestaan ja uuteen versioon ollaan lisäämässä kohtaa, jossa reittien toteuttamisessa otetaan huomioon alueen luonnonsuojeluarvot.
5. Ohjelman sitovuus ja yhteys yleiskaavan toteutusohjelmaan selkeytyy ennen päätöksentekoa.

Huopalahden aseman kaava ja liikennesuunnitelma jäivät viikoksi pöydälle.

Lohiapajanlahden kaava ja liikennesuunnitelma Lauttasaaressa. Pyysin viikoksi pöydälle. Varhaiskasvatusvirastolta oli kysytty sitä, että haluavatko he asuinrakennukseen päiväkodin. Vastaus oli, että ei vaan haluavat oman talon. Kaavaan jätettiin kuitenkin määräys, että rakennuksiin saa tehdä päiväkodin. Tällä varaudutaan yksityisen päiväkodin mahdollisuuteen. Niitä ei koske samat pihamääräykset vaan voivat hoitaa läheisillä puistoilla pihatoiminnot. Onhan mahdollista, että näitä tiloja käytetään päiväkotien väistötiloina tai jos linjaus omiin rakennuksiin sijoittmisesta muuttuu. Kaavakarttaan on siis lisätty ELY-keskuksen vaatimuksesta määräys että tontin 1 ja 2 piha-alueelle ei sa sijoittaa päiväkodin leikkialuetta.

Garden Helsinki arkkitehtuurikilpailu eli HIFK:n halli. Äänestettiin parista lisäyksestä:
– Särelän Mikko ehdotti lisäystä:”Nordenskiöldinkadun varresta tulee suunnitella korkeatasoista urbaania ympäristöä, kiinnittäen erityistä huomiota jalkakäytävään ja sille aukeaviiin tiloihin. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on ensisijaisesti osoitettava liike- tai muuksi toimitilaksi.” Se hyväksyttiin yksimielisesti.
– Demarit ehdotti: ”Erityisesti Pohjoisen Stadiontien kautta kulkevan huoltoliikenteen väylän tulee mahdollistaa myös raskas huoltoliikenne.” Tämä on jo hyväksytyssä Stadionin asemakaavassa, joten se vain totesi tilanteen ja lisättiin yksimielisesti.
– Kokoomus ehdotti: ”Kaupunkitilallisesti Töölön kaupunkirakenteeseen ja Keskuspuistoon kiinteästi liittyvien rakennusten mittakaava ja korkeus tulee suunnitella niin, että avoimien pallokenttien korostamaa Olympiastadionin ja tornin kaupunkitilaa hallitseva asema säilyy voimakkaana. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen sijainti osana Keskuspuistoa.” Hyväksyttiin yksimielisesti
– Kokoomus ehdotti: ”Avoramppien sijoittaminen katualueelle tai maastoon ei ole sallittu.”, äänestyksessä ehdotus hävisi äänin 5-4 eli ei tullut lisätyksi.

Muut asiat esityksen mukaan, paitsi hissien rakentaminen jäi pöydälle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.10.2016: VISTRA II, Lohiapajanlahti Larussa, Huopalahden asema ja HIFK:n halli

VISTRA II eli Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma -raportin luonnos, tulee päätökseen marraskuussa.
Jatkoa varten mietin seuraavia suunnittelukehotuksia. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon, että maisema- ja
puistosuunnittelussa pitäisi pyrkiä lisäämään luonnon monimuotoisuutta hyödyntäen alue-ekologisen tarkastelun tuomaa tietoa. Tämä kysymys jäi auki minusta, eli mikä tulee olemaan tämän suunnitelman sitovuus ja ohjaavuus päätöksen jälkeen? Ja sen suhde yleiskaavan toteutusohjelmaan. Tulen ehdottamaan, että luonnos asetetaan nähtäville tai muulla tavoin varmistetaan vuorovaikutus mm. Ympäristöjärjestöjen kanssa.

Huopalahden aseman ja ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus, joka vedettiin viime viikolla pois listalta. Edelleen hieman mietityttää se, onko tässä tarpeeksi kunnianhimoa asumisen määrässä. Muuten hieno, asema-aluetta kehitetään, suojellaan vanhan asemamiljöön rakennukset. Asemapuisto kunnostetaan ja sen läpi tulee kevyen liikenteen reitti. Vanhaan asemarakennukseen tulee juhlatila. Raide-Jokerin varteen saadaan uusia asuntoja.

Kuva kaavaselostuksesta

Kuva kaavaselostuksesta

Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen tarkistettu asemakaavaehdotus. Pyydän tämän pöydälle, jotta ehtii jutella lauttasaarelaisten kanssa. Ehdotin viime kerralla tätä käsiteltäessä, että kaava olisi hylätty. Se on pyörinyt valmistelussa yli kymmenen vuotta, koska kunnollista ratkaisua ei olla löydetty. Tämäkään ei ole hyvä. Ja aina vaan vähän huonommaksi on mennyt, koska ELY-keskuksen vaatimuksesta mm. päiväkotia varten varattu piha-alue on poistettu. Muistutuksia ja lausuntoja tuli kaavaan 12 kpl. Ne koskivat mm. aallonmurtajia, sedimenttejä, melu ja ilmanlaatua, tulvasuojelua ja mahdollista vedenalaista suojelua. Lisäksi liian suureen kerrosalaan, rakennusten liian suureen korkeuteen ja pituuteen, merinäkymien menetyksiin, meritäyttöjen tarpeettomuuteen. Tärkeänä nousi esille Lauttasaaren koulu- ja päiväkotitilojen, liiketilojen ja myyntialueiden riittämättömyys.

Garden Helsingin arkkitehtikilpailu, jäi pöydälle viime viikolla. Tämä on tärkeä ja merkittävä päätös, koska se määrittää, mitä HIFKin hallilta vaaditaan, jotta se olisi paras mahdollinen. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen sijainti osana Keskuspuistoa. Ratkaisu ei saa heikentää arvokkaiden rakennusten asemaa tai jalkapalloillun ja kenttäurheilun toimintamahdollisuuksia. Alue suunnitellaan esteettömyyden erityistason alueena. Baanaverkon mukaiset yhteystarpeet tulee huomioida. Alueen läpi pitää päästä jalan diagonaalisesti Nordenskiöldinkadulta Stadionin pohjoisen sisäänkäynnin suuntaan. Suunnitelmissa tulee esittää myös hulevesien hallinta ja viherkattojen käyttö. Se mitä ei vaadita, on ajatukset kivijalasta ja siitä, haluammeko siihen kivijalkakauppoja ja kahviloita. Tässä rakennetaan kuitenkin myös Töölöä, sen pitäisi olla sellaista, että on miellyttävää kävellä alueella. Palveluita kaivataan takuulla myös. Tähän tultaneen tekemään ehdotus, joka koskee juuri tätä asiaa.

Munkkiniemi (Lokkalantie 14). Täydentämistä! Siellä on seitsemänkerroksisia asuin- ja liikerakennuksia ja ne yhdistetään asuinrakennuksella, joka sijoittuu Lokkalantien ja Solnantien kulmaan. Lisäksi olemassa olevien rakennusten ullakkotiloja voidaan laajentaa asuinkäyttöön. Osa 1. kerroksesta on varattava ravintola-, liike-, toimisto-, palvelu- tai työtiloiksi.

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Ullanlinna, Neitsytpolku 4). Tämä jäi viime viikolla pöydälle. Hakija olisi halunnut muuttaa ekan kerroksen kivijalkaliiketilan asunnoksi. Tähän ei suostuttu ja nyt hakija on hakenut oikaisua. Kinkkinen juttu, koska toisaalta kivijalkatiloja yritetään varjella, mutta toisaalta, jos niille ei ole käyttöä, niin vaikeahan sitä on sellaisena pitää.

Haagassa pidennetään rakennuskieltoa.
Katajanokalla hylätään poikkeamislupahakemus (Vyökatu 4, Kauppiaankatu 12)

Koko lista

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.9.2016 raportti

Viher- ja virkistysverkostoalueiden kehittämissuunnitelma -raportin luonnos, pyysin viikoksi pöydälle lisäperehtymistä varten. Itse raportti tulee marraskuussa lautakuntaan päätettäväksi. Älyttömän tärkeä asia, joka tulee olemaan työkalu kaavoittajalle yleiskaavan kanssa.

Garden Helsingin arkkitehtikilpailu, jäi viikoksi pöydälle. Tämä on tärkeä ja merkittävä päätös, koska se määrittää, mitä HIFKin hallilta vaaditaan, jotta se olisi paras mahdollinen. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen sijainti osana Keskuspuistoa. Ratkaisu ei saa heikentää arvokkaiden rakennusten asemaa tai jalkapalloillun ja kenttäurheilun toimintamahdollisuuksia. Alue suunnitellaan esteettömyyden erityistason alueena. Baanaverkon mukaiset yhteystarpeet tulee huomioida. Alueen läpi pitää päästä jalan diagonaalisesti Nordenskiöldinkadulta Stadionin pohjoisen sisäänkäynnin suuntaan. Suunnitelmissa tulee esittää myös hulevesien hallinta ja viherkattojen käyttö. Se mitä ei vaadita, on ajatukset kivijalasta ja siitä, haluammeko siihen kivijalkakauppoja ja kahviloita. Tässä rakennetaan kuitenkin myös Töölöä, sen pitäisi olla sellaista, että on miellyttävää kävellä alueella. Palveluita kaivataan takuulla myös.

Esittelijä veti tämän asian pois listalta, joten sitä ei käsitelty. Huopalahden aseman ja ympäristön kehittäminen ja liikennesuunnitelma.

Tähtitorninkatu 16-18, Suomen Lähetysseuran toimistot muutetaan asumiseen. Kirkkosali aputiloineen säilyy nykyisessä käytössä. Rakennukset suojellaan merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat, kuten porrashuoneet ja kirkkosali suojellaan. Päätettiin esityksen mukaisesti

Etelä-Haaga, Kauppalantie 27–29, uusi asuinkerrostalo rautatien puoleiselle reunalle, 50 asukkaalle. Tontti jaetaan ja pysäköinti tulee maan alle uudisrakennuksen alle. Päätettiin esityksen mukaisesti.

Lausunto maakuntauudistuksesta ja sotejärjestämisuudistuksesta. Päätettiin ehdotuksen mukaan

Rakennuskielto Käpylään, kuusi Hilding Ekelundin suunnittelemaa kerrostaloa, jotka on rakennettu vuosina 1950 ja 1952. Rakennukset omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy. Päätettiin näin.
Yksi rakennuskiellon pidentäminen, yksi poikkeamishakemus Kalliossa. Päätettiin esityksen mukaan.
Yksi oikaisuvaatimus poikkeamispäätökseen Ullanlinnassa jäi pöydälle viikoksi.

Lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017 – 2020. Esityksen mukaisesti. Joitain hankkeita puuttuu listalta, kuten Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä, Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä, Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymä. Sekä taas kerran maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämiseksi.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamista. Ehdotettuja kaiteita ei kannata lisätä, mutta turvallisuutta ollaan parantamassa. esityksen mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.9.2016: Viherlinjaukset ja HIFK:n hallihanke

Viher- ja virkistysverkostoalueiden kehittämissuunnitelma -raportin luonnos. Älyttömän tärkeä asia, joka tulee olemaan työkalu kaavoittajalle yleiskaavan kanssa. Pakko pyytää viikoksi pöydälle, jotta ehtii paneutua vielä paremmin ja kyselemään näkemyksiä tähän.

Garden Helsingin arkkitehtikilpailu. Tämä on tärkeä ja merkittävä päätös, koska se määrittää, mitä HIFKin hallilta vaaditaan, jotta se olisi paras mahdollinen. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen sijainti osana Keskuspuistoa. Ratkaisu ei saa heikentää arvokkaiden rakennusten asemaa tai jalkapalloillun ja kenttäurheilun toimintamahdollisuuksia. Alue suunnitellaan esteettömyyden erityistason alueena. Baanaverkon mukaiset yhteystarpeet tulee huomioida. Alueen läpi pitää päästä jalan diagonaalisesti Nordenskiöldinkadulta Stadionin pohjoisen sisäänkäynnin suuntaan. Suunnitelmissa tulee esittää myös hulevesien hallinta ja viherkattojen käyttö. Se mitä ei vaadita, on ajatukset kivijalasta ja siitä, haluammeko siihen kivijalkakauppoja ja kahviloita. Tässä rakennetaan kuitenkin myös Töölöä, sen pitäisi olla sellaista, että on miellyttävää kävellä alueella. Palveluita kaivataan takuulla myös.

Huopalahden aseman ja ympäristön kehittäminen ja liikennesuunnitelma. Asema-aluetta kehitetään, suojellaan vanhan asemamiljöön rakennukset. Asemapuisto kunnostetaan ja sen läpi tulee kevyen liikenteen reitti. Vanhaan asemarakennukseen tulee juhlatila. Raide-Jokerin varteen saadaan uusia asuntoja. Muistutukset on käsitelty. Ainoa mikä mietityttää, on se, voisiko asuntoja olla enemmän?

Tähtitorninkatu 16-18, Suomen Lähetysseuran toimistot muutetaan asumiseen. Kirkkosali aputiloineen säilyy nykyisessä käytössä. Rakennukset suojellaan merkinnällä sr-1. Myös arvokkaat sisätilat, kuten porrashuoneet ja kirkkosali suojellaan.

Etelä-Haaga, Kauppalantie 27–29, uusi asuinkerrostalo rautatien puoleiselle reunalle, 50 asukkaalle. Tontti jaetaan ja pysäköinti tulee maan alle uudisrakennuksen alle.

Lausunto maakuntauudistuksesta ja sotejärjestämisuudistuksesta. Maankäytön suunnittelujärjestelmä pysyy uudistuksessa samanlaisena eikä kuntien rooliin näiltä osin tule muutosta. On kuitenkin vielä selkeytettävä ELY-keskusten ja maakuntien tehtävänjakoa. Maakuntien roolia kuntakaavoituksen edistämisessä tulisi täsmentää, ettei mene päällekkäin kunnan työn kanssa.

Rakennuskielto Käpylään, kuusi Hilding Ekelundin suunnittelemaa kerrostaloa, jotka on rakennettu vuosina 1950 ja 1952. Rakennukset omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy.
Yksi rakennuskiellon pidentäminen, yksi poikkeamishakemus Kalliossa ja yksi oikaisuvaatimus poikkeamispäätökseen Ullanlinnassa.

Lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017 – 2020.

Joitain hankkeita puuttuu listalta, kuten Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä, Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä, Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymä. Sekä taas kerran maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämiseksi.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamista. Ehdotettuja kaiteita ei kannata lisätä, mutta turvallisuutta ollaan parantamassa.
Koko lista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.9.2016: Käpylä ja rakkauden metsä

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.9.2016.

Länsi-Käpylän pientaloalue (Koskelantien, Mäkelänkadun ja Louhenpuiston rajaamalla alueella). Suojellaan alueen rakennukset, pihat ja puistot. Sallitaan täydennysrakentamista. Asuintilojen tulee ensisijaisesti laajentua kellarikerrokseen ja ullakolle. Lisäksi erillispientaloihin voi rakentaa uuden kuistin. Alueen lisärakentaminen kohdentuu pääasiassa entistä suurempiin talousrakennuksiin.

lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta, joka koskee Rakkauden metsän perustamista. Pallo heitetään rakennusvirastolle. Vähän nihkeillään metsän perustamista. ”Metsän sijasta alue voisi olla myös pienimuotoisempi puistomainen hedelmä- tai ruusutarha.”