Vihreä pormestari Helsinkiin

Kuntavaalien voittaja on etulyöntiasemassa, kun valtuusto valitsee kesällä Helsingille uuden pormestarin. Saamme vihdoin haudata aikansa eläneen kaupunginjohtajajärjestelmän, jossa heidät on valittu poliittisin perustein mutta ovat kuitenkin virkamiehiä. Nyt asia selkeytyy: pormestari ja apulaispormestarit valitaan valtuustosta, valtuustokaudeksi. Heillä on poliittista vastuuta kaupungin strategian toteuttamisesta ja johtamisesta.

Vihreiden yleiskokous päättää Vihreiden pormestariehdokkaan. Kisassa on nyt kaksi hyvää ehdokasta, molemmat nykyiset apulaiskaupunginjohtajat. Pekka Sauri on kokenut, 14 vuotta apulaiskaupunginjohtajana toiminut konkari, joka hallitsee yhteydenpidon kaupunkilaisten kanssa ja kansainväliset yhteydet. Anni Sinnemäki on osoittanut saavansa tuloksia aikaan apulaiskaupunginjohtajana, hän vei maaliin mm. neuvottelut valtion kanssa Raide-Jokerin rahoituksesta. Olen myös aina arvostanut hänen tapaansa tehdä yhteistyötä eri poliittisten ryhmien kanssa. Hän on myös toiminut ministerinä sekä puolueen puheenjohtajana. Siksi aion kannattaa itse häntä Helsingin pormestariksi.

Olen iloinen, että paikasta on kiinnostunut useampi näinkin ansioitunut vihreä. Se kertoo siitä, että Vihreissä on imua. Toivon, että molemmat asettuvat myös vaaleissa ehdolle ja auttavat osaltaan tekemään vihreistä kaupungin suurimman puolueen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016: Vallilan konepaja-alue pöydälle

Bauhaus haluaisi tulla Konepaja-alueelle Vallilaan. Poikkeamislupahakemus jätettiin pöydälle tammikuun kokoukseen. En kannata hanketta. Se ei vastaa nykyistä alueen ilmettä ja elämää. Konepaja-alueelle on tarkoitus rakentaa hienoa, moni-ilmeistä kaupunkia, johon kuuluu mm. kivijalkaliikkeet ja kadunvarsitoiminta. Bauhausin hakemus poistaa kaiken tämän. Se lisää liikennettä alueella merkittävästi. Lisäksi se vaikeuttaa alueelle rakentunutta aktiivista toimintaa. On löydettävä sellainen ratkaisu, joka ottaa kaiken tämän huomioon. Yli viisisataa ihmistä jätti asiasta muistutuksen, vaikka virasto käsitteli asiaa poikkeuksellisen ja kummallisen nopealla aikataululla. Todella hienoa aktiivisuutta, näin nopeaa reagointia!

Yleiskaavasta tehdyt valitukset. Niitä tehtiin noin 50 ja lisäksi Vartiosaaresta 10 kpl. Viranomainen valitti 5 kpl: ELY, Liikennevirasto, Puolustusvoimain logistiikkalaitos, Museovirasto. Elyn liikennepuoli valitti kaupunkibulevardeista, ei ole riittäviä selvityksiä heidän mielestään. Ei kohdistunut kaikkiin bulevardeihin, pl. Vihdintie, Tuusulanväylä ja Itäväylä. Elystä valitti ympäristöpuoli Natura-alue ja Viikintien pohjoispuoli, jossa ruskosuohaukka, ei noudata varovaisuusperiaatetta. Liikennevirasto valitti samasta kuin Ely bulevardien osalta ja lisäksi Ilmalan varikkoalue, joka ei saisi olla kantakaupunkimerkinnällä. Puolustusvoimien logistiikka valitti saarista, Kuusiluoto, Lehmäsaari, Nuottasaari ja Melkki, pitäisi olla Puolustusvoimien alue. Museovirasto valitti Malmi, Tuomarinkylä, Töölön Mäntymäki, Lapinlahden sairaala, kaupunkibulevardien kaventavat viheralueet Keskuspuistossa, Vantaanjoen varressa ja Viikin vihervyöhykkeellä.

Huoneistotyyppien keskipinta-alan ohjaaminen kaavoissa. Ehdotus oli, että asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/

keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m². Tästä voidaan poiketa alueellisin ja/tai asuntopoliittisin

perustein. Erityisistä syistä voidaan asunnoille edellyttää suurempaa kuin 80 h-m² keskikokoa. Tämä jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen tammikuussa. Aikaisemmin, kun ryhmät neuvottelivat Asumisen ohjelmasta, keskipinta-ala poistettiin ja se korvattiin huonemäärämääräyksellä. Tästä on syytä puhua vielä tarkemmin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016: Ei Bauhausia Vallilaan

Kokouksen tärkein asia on poikkamislupahakemus, jolla Bauhaus haluaisi tulla Konepaja-alueelle Vallilaan. En kannata hanketta. En varsinaisesti vastusta Bauhausia, mutta hanke tällaisenaan ei ole hyvä. Siinä on useita ongelmia.

Se ei vastaa nykyistä suunnitelmaa alueelle. Konepaja-alueelle on tarkoitus rakentaa hienoa, moni-ilmeistä kaupunkia, johon kuuluu mm. kivijalkaliikkeet ja kadunvarsitoiminta. Bauhausin hakemus poistaa kaiken tämän. Se lisää liikennettä alueella merkittävästi. Lisäksi se vaikeuttaa alueelle rakentunutta aktiivista toimintaa. On löydettävä sellainen ratkaisu, joka ottaa kaiken tämän huomioon.

Yli viisisataa ihmistä jätti asiasta muistutuksen, vaikka virasto käsitteli asiaa poikkeuksellisen ja kummallisen nopealla aikataululla. Todella hienoa aktiivisuutta, näin nopeaa reagointia!

Näistä syistä, tämä poikkeamislupahakemus tulee minun mielestäni hylätä.

Kuva on Antti Möllerin blogista, ottanut Antti Möller: http://www.anttimoller.fi/

Kuva on Antti Möllerin blogista, ottanut Antti Möller: http://www.anttimoller.fi/

Metro avattava ensin Tapiolaan

Puheeni valtuustossa Länsimetrosta 14.12.2017

Minulla on vain yksi vaatimus.
Metro pitää avata vaiheittain, siten että ensivaiheessa metro avataan Tapiolaan asti. Siellä on siis kääntöraiteet. Näin saadaan Lauttasaari pois siitä limbosta jossa nyt elämme. Vanhemmat vaunuineen eivät mahdu busseihin. Ruuhka-aikaan vuorot ajavat ohi. Siellä sitä sitten odotetaan tuulessa ja loskassa ja sateessa.

On minulla itse asiassa toinenkin vaatimus. Nykyiset bussilinjat tulee varmuuden vuoksi säilyttää avattavan metron rinnalla muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Näin toimittiin kun metro avattiin itään.

Vinkkejä tulevaisuuden työhön. Liberan työmarkkinajulkaisu.

Ajatuspaja Libera julkaisee työn tulevaisuutta koskevan raportin. Kirjoitin siihen vinkkejä tulevaisuuden työhön, eli miten kannattaa varautua nyt, mitä nyt pitäisi tehdä.

Vinkkejä tulevaisuuden työhön

Tarjoan joukon toimenpiteitä, jotka toteuttamalla voi varautua lähitulevaisuuden työhön. Työ, ikiaikainen kaveri, muuttuu hitaasti ja hiljaa, mutta myös sysäyksittäin, pieninä vallankumouksina. Helpoin tapa valmistautua muutokseen on tehdä järjestelmistä mahdollisimman joustavia. Tukirakenteiden kyky taipua ja joustaa on ainoa tapa varautua ennakoimattomaan.

Näiden toimenpide-ehdotusten arvot ovat liberaalius, luottamus ja kestävyys.

Älä kyykytä työtöntä

Jokainen tulee kokemaan elämässään jaksoja, jolloin on vailla työtä. Koulutuksesta tai tittelistä huolimatta lähes kaikki ovat jossain vaiheessa vähintään töiden välissä, työttömänä tai itsensä työllistäjänä. Jokainen joutuu turvautumaan turvaverkkoon, työttömyysturvaan ja työvoimapalveluihin. Palvelujen pitäisi olla sellaisia, että ne kohtaavat ihmisen itsenään. Sellaisia, että ne luottavat.

Kyse on tavasta, jolla valtio näkee ihmisen. Onko ihminen luonteeltaan verenimijä, jonka tärkein päämäärä on kupata valtiolta mahdollisimman paljon etuja itselleen? Vanhakantainen näkemys työttömyysturvasta perustuu tähän. Ihminen ei halua töihin. Ihmistä on vahdittava, tökittävä, pakotettava ja valvottava.

Jokaisessa järjestelmässä on tietty osuus ihmisiä, jotka hyväksikäyttävät sitä. Mutta jos koko järjestelmän rakentaa sen varaan, että kaikki mahdolliset porsaanreiät tukitaan, siitä tulee mahdottoman monimutkainen. Ja silti se sama osuus halukkaita löytää tavat käyttää järjestelmää hyväkseen. Monimutkaista järjestelmää on jopa helpompi väärinkäyttää vahingossa tai tahallaan kuin yksinkertaista.

Luottamus on kaiken perusta. Suurin osa ihmisistä haluaa löytää töitä.

Toimenpiteet

Uudistetaan työttömyysturva siten, että vähennetään kontrollia ja vahtimista. Siirrytään jälkikäteisvalvontaan ja takaisinperintään väärinkäytösten välttämiseksi.

Uudistetaan työvoimapalvelut siten, että työvoimaneuvojilla on aikaa kohdata ihminen ja hänen tarpeensa. Ostetaan osa palveluista ulkopuolisilta tuottajilta, joilla tietyn erityisryhmän työmarkkinoiden ja koulutuksen osaamista. Palkitaan onnistumisista, ei byrokratian pyörittämisestä.

Ota käyttöön perustulo.

Päivittäisestä työajasta kuukausiaikaan

Käsitys työajasta on auttamatta vanhentunut, eritoten asiantuntijatyössä. Asiantuntijat sitoutuvat kiinnostavaan ja vaativaan työhön. Työtä tehdään saumattomasti, osittain vapaa-ajalla, kotona ja lasten harrastuksissa. Usein myös edellytetään, että avainhenkilöt ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Pieni remontti ei riitä, koska työaikalainsäädäntö on mekaaninen apparaatti. Se ei tiedä, että on olemassa vaikkapa etätyötä tai toimistoajan ulkopuolella tehtävää työtä. Joten olemme kierteessä: asiantuntijat merkkaavat tunnollisesti työajan mukaiset tunnit työajanseurantaan, tekivät ne sitten toimistossa tai eivät.

Tämä hassu järjestelmä ei vastaa todellisuutta. Se aiheuttaa tilanteen, jossa ylitöistä maksetaan vain murto-osalle korvauksia. Vain 23 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevistä akavalaisista saa lain mukaiset ylityökorvaukset. (Lähde: YTN-data).

Toimenpiteet

Uudistetaan työlainsäädäntö ennakkoluulottomasti. Siirrytään asiantuntijoiden kohdalla päivittäisestä työajasta kuukausityöaikaan. Ne asiantuntijat, jotka oikeasti voivat päättää missä ja milloin työtä tekevät, voivat myös päättää siihen liittyvät lepojaksot. Mahdollisuus hallita omaa aikaa tuottaa projekteihin sitoutuneita ja luovia asiantuntijoita.

Mahdollistetaan ja otetaan aidosti käyttöön kattavasti työaikapankit.

Annetaan työpaikoilla ihmisille mahdollisuus tehdä joustavasti työtä ja etätyötä. Laitetaan työvälineet kuntoon, jotta se on mahdollista.

Uuden maailman uudet ongelmat, kaupungeissa

Laskutavasta riippuen Suomessa on 1-5 oikeaa kaupunkia. Yhä useampi valitsee kaupungin kodikseen, koska työ on lähellä ja erilaisia palveluita kattavasti. Ja oikeastaan siksi, että kaupungissa on ihanaa, koska koko ajan tapahtuu vaikka mitä ja sen voi jakaa niin monen kanssa.

Työ ja kaupunki, periaatteessa ne ovat hyvä pariskunta. Koti on siellä, työ on lähellä, palvelut vieressä. Kaupungista vain helposti tulee huono: kallis koti on täällä, työ jossain toisella laidalla, palvelut kolmannella suunnalla ja liikkuminen kestää.

Tutkimusten mukaan ihminen on sitä tyytymättömämpi, mitä pidempi työmatka hänellä on. Siksi työmatkaan käytetty aika pitäisi minimoida. Se ei ole kasvavassa kaupungissa helppoa. Kun väkeä tulee lisää, tiet ruuhkautuvat väistämättä, ellei suurin osa ihmisistä käytä joukkoliikennettä. Tehokkain joukkoja liikuttava tapa ovat raiteet. Kymmenen vuoden päästä yhä useamman pitäisi päästä töihin pikaratikalla ja metrolla.

Päiväkoti on palvelu, jonka pitää löytyä kävelymatkan päästä. Pienten lasten vaihe elämässä on ruuhkaisin, ennen kuin lapset alkavat liikkua itsenäisesti. Päiväkotien rinnalla tulisi tukea paremmin luovia päivähoitoratkaisuja, kuten ryhmäperhepäivähoitoa. Hoidon saisi siten aina järjestymään lähelle.

Onko kaupungissa varaa asua? Keskituloisella voi mennä asumiseen 59 prosenttia nettotuloista Helsingissä. Missä voi asua opettajapariskunta tai sairaanhoitajan perhe? Asumisen hinnan taittaminen on tärkein tavoite, johon päästään vain kaavoittamalla reippaasti lisää, vähentämällä rakentamisen sääntelyä, ja tukemalla kohtuuhintaista tuotantoa.

Toimenpiteet

Rakenna paljon kohtuuhintaisia asuntoja kaupunkeihin. Vähennä rakentamiseen liittyviä yksityiskohtaisia määräyksiä sekä lainsäätäjänä että kaupunkipäättäjänä. Osa määräyksistä on tarpeen turvallisuuden ja terveyden tai esteettömyyden takaamisen takia. Kuitenkin vaikkapa autopaikkamääräykset vaikeuttavat täydennysrakentamista ja nostavat asumisen hintaa merkittävästi.

Kaavoita ja paljon.

Satsaa raiteisiin ja joukkoliikenteeseen. Kasvavassa kaupungissa se on ainoa tapa vähentää liikennevälineissä käytettyä aikaa, on rakentaa mittavasti raiteita. Pikaratikoita, lähijunia ja metroa.

Mieti töiden järjestämistä työpaikalla arjen ajan hallinnan näkökulmasta. Tee toimivat etätyökäytännöt. Laita työvälineet kuntoon, että työmatkabussissa voi tarvittaessa hoitaa sähköposteja. Tarjoa kuntosali ja viikosta yksi työtunti sen käyttöä varten. Harkitse, voitko tarjota lastenhoitopalveluja työntekijöillesi.

Järjestä julkiset palvelut työssä käyvän näkökulmasta. Neuvolassa pitäisi tarjota ilta-aikoja. Kirjasto voisi olla yhden tunnin pidempään auki. Hammaslääkäriin pääsisi lauantaina.

Kuolleella planeetalla ei ole työtä

Työpanos suunnittelupöydältä tuotantoon ja palvelun tarjoamiseen asti on saatava kestävämmäksi. Se on järkevää siksi, että se säästää rahaa. Älykkäät järjestelmät optimoivat raaka-aineen käytön. Jätteen tehokas kierrätys ja kiertotalouden periaatteiden noudattaminen vähentävät tarvittavia raaka-aineita. Energian ja vedenkulutuksen minimointi säästää selvää rahaa. Vähemmällä on todellakin mahdollista saada enemmän. Samalla säästetään luonnonvaroja ja raaka-aineita.
Työn tekeminen ekologisesti kestävämmäksi tarkoittaa työpaikkojen ja toimistojen arjen muutoksia. Jokaisella työpaikalla olisi järkevää käydä läpi perusasiat sähkönkulutuksesta, veden käytöstä, jätteen vähentämisestä ja paperinkulutuksesta. Jokainen työpaikka voi kantaa globaalia vastuutaan tuntemalla hankintojensa alkuperämaan, tuotantoprosessit ja alihankintaketjut.

Toimenpiteitä

Varmista tuottamiesi palveluiden ja hyödykkeiden ekologinen kestävyys. Varaudu siihen, että kuluttaja sitä vaatii. Tarkista tuotantoketju niin, että raaka-aineen käyttö on optimoitu ja jätteiden kierrätys on tehokasta.

Kannusta säätämällä lakeja tuotteen elinkaaren varalle, neitseellisten raaka-aineiden käytöstä ja kierrätyksen tehostamiseksi. Vaadi läpinäkyvyyttä alihankintaketjuihin ja hankintoihin.

Käy läpi työpaikkasi arjen asiat: sähkönkulutus, veden käyttö, jätteet. Tunne hankintojesi alkuperä ja käyttämäsi alihankintaketjut.

Huomioi tuotteen ja palvelun uudelleenkäyttö, kierrätettävyys, myös suunnittelussa.

Käytä jakamispalveluita.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 raportti

Yleiskaavan toteutusohjelman luonnos
Jätettiin pöydälle kahden viikon päästä olevaan, seuraavaan kokoukseen

Jalankulkijan kantakaupunki
Päätettiin näin, muutettiin hieman yhden liitekartan nimeä

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaava ja poikkeamislupa kouluun asuntorakentamiselle
Pöydältä. Itse kaava asetetaan tässä vaiheessa näytteille, joten pitää katsoa sen jälkeen, onko koulun kohdalla oleva merkintä asuntorakentamisen sallimisesta oikea vai pitäisikö se poistaa. Poikkeamislupaan tein hylkäysehdotuksen, joka meni äänestyksessä läpi äänin 5-4. Hylkäystä kannattivat vihreät, demarit ja vasemmistoliitto. Tapanilan koulun jatkokäytöstä on syytä päättää kaavan toteuttamisen yhteydessä. Paikallisille tärkeän tilan käyttö olisi suunniteltava yhdessä ja antaa toimijoille mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma
Pöydältä. Tämä laitettiin näytteille. Tein kokouksessa valmistelukehotuksen, joka luvattiin toteuttaa näytteillä olon aikana, että kun kaava on näytteillä, tutkitaan mahdollisuudet madaltaa ns. Elannon tontille suunniteltua taloa ja sijoittaa kerrosala muualle suunnittelualueella. Tämähän asiahan palaa meille lausuntojen ja muistutusten jälkeen, joten katsomme sitten tilanteen ja ehdottamani selvityksen tulokset.

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava ja liikennesuunnitelma
Päätettiin ehdotuksen mukaan

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava ja liikennesuunnitelma
Ehdotuksen mukaisesti

Esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ja liikennesuunnitelmat
Ehdotetun mukainen päätös

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus
Vasemmistoliitto ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että ranta säilyy kaupunkilaisten käytössä eli koulutustilaa siirretään. Tuin esitystä, koska meillä on Helsingissä rantarakentamisen periaatteet, joita pitäisi noudattaa kaikissa tapauksissa. Palautusesitys meni läpi äänestyksessä äänin 5-4. Palautusta kannattivat vas, vihreät, ps ja toinen demari.

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella.
Jäi pöydälle viikoksi kokoomuksen pyynnöstä

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko
Pyysin asian pöydälle viikoksi keskusteluja varten.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä
Päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016: jalankulkukadut, yleiskaavan toteutusohjelma, Tapanilan koulu, Raide-Jokerin tienoot

Yleiskaavan toteutusohjelman luonnos

Yleiskaavaa lähdetään toteuttamaan aluekokonaisuuksina. Lisäksi ohjelmassa on aikataulu, joka on vielä kovin ylimalkainen. Bulevardeissa on tarkoitus aloittaa Vihdintieltä. Loput ovat ikään kuin aikatauluttamatta eli lisäselvityksiä vaativat ennen kuin aikataulusta voidaan päättää. On lienee syytä keskustella sekä Hämeenlinnanväylästä Keskuspuiston puolella, koska valtuusto siitä niin vahvasti ohjeisti. Lisäksi haluan kysyä Länsiväylän suunnitelmista. Tässä suunnitelmassa käydään myös läpi, millaisia lisäselvityksiä vielä tarvitaan, kuten vaikkapa bulevardien kohdalla ilmanlaatuselvityksiä. Tekeillä on myös kantakaupungin joukkoliikenteen selvitys. Tämä jää varmasti pöydälle, jotta ehditään jutella eri ihmisten kanssa tarkemmin. Kyseessä on luonnos, joten sitä muokattaneen keskustelun perusteella.

Jalankulkijan kantakaupunki

Varsin mielenkiintoinen paperi, joka sisältää mm. hyväksytyn raitioteiden kehittämissuunnitelman vuoteen 2024 asti. Siinä ei ole omaa ehdotustani Lauttasaaren ratikasta, joka tietenkin kiinnostaa minua. Esitellään myös pyöräteiden tavoiteverkko, joka on aiemmin hyväksytty. Lopussa on ehdotettu jalankulkupainotteisten katujen verkosto kantakaupunkiin.

jalankulkupainotteiset kadut

jalankulkupainotteiset kadut

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

Pöydältä. Raidejokerin varren täydentämistä, uusia asukkaita 600. Palautetta on tullut jonkin verran siitä, että vaikeutuuko liikenne, kun kahden tien risteyksen liikenne katkaistaan, ja ettei se valu pienemmille kaduille. Toinen palaute koskee sellaista isompaa kerrostaloa, joka tulisi Elannon tontille ja lähellä suojeltua vanhaa rakentamista. Tämä on oikeastaan iso asia: miten täydentäminen pitäisi sijoittaa olemassa olevaan. Tuleeko siihen uuden ja vanhan raja vai pitäisikö sen olla osa vanhaa?

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava ja liikennesuunnitelma

Raitiotie Yliskylään ja täydentämistä raiteen varrelle. 800-900 uutta asukasta ja kivijalkaliiketilaa. Kaupunginmuseo pitää valitettavana ehdotusta Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon korvaamista uudisrakentamisella. Reposalmentien eritasoliittymästä luovutaan ja järjestelyt Kruunusiltojen ratikalle tehdään.

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava ja liikennesuunnitelma

Tehdään tilaa raidelinjalle, eli katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden alikulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman.

Esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ja liikennesuunnitelmat

Katualueiden laajennuksia on 12 kohdassa: Haagassa, Viikissä, Herttoniemessä, Myllypurossa ja Vartiokylässä. Raide-Jokerille tulee kaksi varikkoa, joista päävarikko sijoittuu Roihupellon metrovarikon viereen nykyiselle bussivarikkoalueelle ja sivuvarikko Laajalahteen.

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaava ja poikkeamislupa kouluun asuntorakentamiselle

Pöydältä. Vanhan koulun yhteyteen asuintalo on ehdotus. Kaupunginmuseo ei puolla koulurakennuksen muuttamista asuinkäyttöön. Ongelmana on myös, että asukastilatoimintaa ei (taaskaan) olla suunniteltu tässä samassa yhteydessä. Voi olla, että järkevää olisi vain hylätä poikkeamislupahakemus.

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus

Tämäkin yksi murheenkryyni. Halutaan koulutus- ja majoitustilaa ja sauna. Kaupunginhallitus ohjeisti jo pitämään rannan vapaana kaupunkilaisille

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella.

On jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä 1 rakennusten pääkäyttötarkoituksen muutoksia toimitiloista asumiseen ei sallita. Vyöhykkeellä 2 pääkäyttötarkoituksen muutokset toimitiloista asumiseen ovat tapauskohtaisen harkinnan perusteella mahdollisia, lukuun ottamatta joitakin saavutettavuuden mukaan rajattuja alueita. Kaikki käsitellään siis tapauskohtaisesti.

muutosvyöhykkeet

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko

Palautteen perusteella on hiukan kasvatettu pienteollisuudelle ja toimitiloille varattua korttelialuetta (noin 25 ha) ja lisätty energiatoiminnoille varattu korttelialue

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä

Muutos muuttaa kenttäalueen luonnetta voimakkaasti, eikä kaikkien luontoarvojen säilyttäminen ole mahdollista. Vähän nihkeää: “Lajitietoa kartoitetaan tarvittaessa jatkosuunnittelun yhteydessä edelleen tarkemmin ja luontoarvojen tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan tulevissa asemakaavoissa.”

Koko lista

Äänestä naista

Äänestä naista kuntavaaleissa

Kunnat ovat suuria työnantajia, joten ponnistelu tasa-arvon eteen edistäisi tasa-arvoa koko Suomessa. Erityisesti työnantajana toimiessaan kunnat voisivat parantaa naisten asemaa merkittävästi.

Alat ovat voimakkaasti eriytyneet naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin. Erityisesti kunnissa naiset hoivaavat, hoitavat ja opettavat. Miehet rakentavat, suunnittelevat ja johtavat. Rakentamisessa on miehiä 92,1 % (Tilastokeskus 2014). Samaan aikaan 90 % sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on naisia kunnissa (THL:n tilastot).

Palkkaus on toinen ongelmakenttä. Yleisesti Suomessa, 31.10.2016 naisten palkkojen maksu päättyi, kun miesten jatkui vielä vuoden loppuun. Kunta-alalla naisten ansiot miesten ansioista ovat keskimäärin 86 prosenttia (Tilastokeskus, 2015). Tämä johtuu hyvin pitkälti juuri alojen eriytymisestä. Miesenemmistöillä aloilla, kuten rakentamisessa on korkeammat palkat kuin hoiva- ja kasvatustehtävissä.

Soteuudistus on tästä eriytymisestä johtuen juuri naisia koskettava uudistus. Selvitysten mukaan manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen 1.1.2019 alkaen arviolta 202 500 henkilöä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 88 % sosiaali- ja terveyspalvelujen kaikesta henkilöstöstä on naisia, kunnissa 90 %. Vaikutukset voivat olla monen suuntaisia, riippuen siitä, järjestäytyykö työnantaja yksityiselle puolelle. Tärkeää olisi kuitenkin seurata muutamia asioita ja niiden kohdentumisia. Näitä ovat mahdolliset irtisanomiset, työsuhde-etujen muutokset mukaan lukien palkkojen harmonisointi sekä urakehitysmahdollisuudet.

Miten kuntalainen ja päättäjä voi vahtia tasa-arvon toteutumista omassa kunnassaan. Työkaluja on monia. Millainen tasa-arvosuunnitelma sinun kunnassasi on? Onhan osana tasa-arvosuunnitelmaa tehty palkkakartoitus? Sen tarkoituksena on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja. Kuntaliiton suositus on, että tasa-arvosuunnitelman aikajänne on valtuustokausi, se pitäisi päivittää vuosittain talousarvion yhteydessä. Toteutusta tulisi seurata osana muuta toimintaa.

Tarkista, onko kuntasi mukana Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjassa. Se tarjoaa kunnille tietoa tasa-arvon edistämisestä sekä työnantajan roolissa että palveluntarjoajana. Se on konkreettinen apuväline, joka tukee suunnittelua, päätöksentekoa ja päätösten vaikutusten arviointia sekä käytännön toteutusta. Se auttaa ymmärtämään, kuinka tasa-arvoa voidaan edistää, seurata ja arvioida kaikessa kunnan toiminnassa.

Tehdäänhän kunnassasi päätösten sukupuolivaikutusten arviointia eli suvausta? Päätökset pitää arvioida ennakkoon siitä näkökulmasta, että miten ne vaikuttavat naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin.

Lopuksi, äänestä kuntavaaleissa naista. On havaittu, että miehet äänestävät pääasiassa miestä. Naisista noin puolet äänestää naista ja puolet miestä. Tämän vuoksi miehillä on paremmat mahdollisuudet tulla valituksi.

Helsingin vihreiden naisten tilaisuudessa pohdittiin tasa-arvoa kunnissa ke 9.11.2016. Tämä kirjoitus on julkaistu 10.11 Helsingin vihreiden naisten blogissa.

Äänestä naista kuntavaaleissa

Toivoton USA:n vaali synnyttääkin toivoa.

Hillary Clinton hävisi juuri kisan, eikä tullut valituksi Amerikan presidentiksi. Minulle aamu on ollut surullinen. Olin mukana hänen kampanjassaan viime syksynä, vapaaehtoisena, kun asuimme Washington DC:ssä. Minulle hän edustaa taistelua tasa-arvon puolesta, erilaisuuden hyväksymisen puolesta, oikeudenmukaisuuden puolesta.

Hillary Clinton oli niin sanotusti tehnyt kotitehtävänsä. Hän oli pätevöitynyt politiikassa monien vuosien ajan, ajanut lakimiehenä ja politiikassa perheiden ja lasten ja vähemmistöjen asiaa. Kuitenkin hän hävisi, henkilölle, joka ei koskaan ole ollut julkisessa virassa. Ellei viihdeteollisuutta lasketa. Mutta tämäkin, se on demokratialle voitto. Ihmiset kertoivat, mitä mieltä ovat. He sanoivat, että nyt riittää, pitää saada muutos. Haluamme uusia ihmisiä, uusia ajatuksia.

Siksi on toivoa. On toivoa siitä, että demokratia toimii ja se kantaa ihmisten äänen, jopa suurvallassa.

Toivoa ei saa siis menettää. On vain tehtävä enemmän töitä. Tarvitaan entistä enemmän ihmisiä, jotka tekevät työtä paremman maailman puolesta. Sen puolesta ettei ketään kiusata työpaikoilla ja kouluissa. Sen puolesta, että tytöillä ja pojilla on samat mahdollisuudet. Sen puolesta, että erilaisuutemme on rikkaus. Ja sen puolesta, että maailma ratkaisee ilmastonmuutoksen ja köyhyyden ongelmat.

Clinton

Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016: Vistra

Minulle päivän isoin asia oli Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteet. Hyvät periaatteet, jotka vievät Helsingin luonnon linjauksia reippaasti eteenpäin. Pari asiaa halusin tarkentaa, joten tein seuraavat ehdotukset kokouksessa

1.Samalla lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon viherverkoston vahvistaminen lisäämällä viherrakennetta kaupunkirakenteessa esim. uusissa suunnitelmissa käytettävän viherkertoimen avulla.
Viherkerroin on tulossa käyttöön, mutta sen tehokas hyödyntäminen on tärkeää. Sitä voidaan käyttää, kun viherverkoston asemaa vahvistetaan. Äänestyksessä ehdotus meni läpi äänin 5-4 (kok, ps vastusti)

2. Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon metsäverkoston jatkuvuuden turvaaminen myös rakentamiseen suunnitelluilla alueilla.
On tärkeää, että kun rakennetaan, metsäverkosto pysyy todellakin verkostona, jossa alueet liittyvät toisiinsa. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 3-6 (dem. kok, ps vastusti).

3. Valmistelussa otetaan huomioon, että kaupungin kasvaessa turvataan luonnon monimuotoisuus ja ekologiset arvot myös toiminnallisesti kehitettävillä viheralueilla.
Se, että kaupunki kasvaa, lisää viheralueiden ja luonnon käyttöä. Uudet reitit ja lisääntyvä käyttäjämäärä tarkoittaa sitä, että on erityisesti huomioitava luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 4-5 (dem, kok vastusti).

4 Metsien hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnontilaisten alueiden osuus verkoston ekologisten arvojen parantamiseksi.
Meidän lautakunta ei tee metsien hoitosuunnitelmia, mutta kun niitä tehdään, on pidettävä osa myös luonnontilaisena, jotta ekologiset arvot eivät vaarannu. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 3-6 (dem, kok, ps vastusti).

Taka-Töölön alueen (Mechelininkatu 34) tarkistettu asemakaavaehdotus. Ollut meillä siis aiemmin. 430 uutta asukasta. Alue on Mechelininkadun ja Merikannontien välissä, Taivallahden kasarmialueen vieressä. Kiinteistö Oy Mechelininkatu 34 A suojellaan sr-2-merkinnällä. Päätettiin esityksen mukaan.

Sörnäisten Työpajanpihan asemakaavaehdotus. Tähän tulee kaupungin teknisen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen. Entisen makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä. Päätettiin näin.

Neitsytsaarentie 2-8 asemakaavaehdotus, täydennysrakentamista.Uudet kuusi- ja seitsemänkerroksiset talot ja Lisäksi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykseen on tuleva 5.-7.krs talo, joissa yhteensä noin 220 asukasta.